02/ 8739755, 02/ 4683602, 02/ 4232871, моб: 0882 106422, 0896 705219 office@galbo-machinery.com

Машинa за поставяне на пластмасов или метален нож PB

Машини за поставяне на пластмасов или метален нож

Това е ново поколение оборудване от групата машини за поставяне на ножове, която може да бъде причислена към вертикалните или компактни машини за оформяне и затваряне на кутии.
Те осигуряват поставянето на нож върху неоформената плоска заготовка, подавана от захранващото устройство (вертикално или компактно) на оформящата и затварящата кутиите машина. Това оборудване е подходящо за поставяне на ножове от различни материали (пластмаса, картон, метализирани) и осигурява практично поставяне на ножовете в самата линия в рамките на уникален производствен цикъл.
Нашата група за поставяне на ножове може да бъде поставена в линия с машина за сгъване и лепене за предвидено по поръчка приложение, конструирано така, че посредством специален конвейер на заготовки да създаде непрекъснато отвеждане на готовата продукция, идваща от машината за поставяне на ножове (заготовка с нож) до устройството за зареждане на машината за сгъване и лепене.