02/ 8739755, 02/ 4683602, 02/ 4232871, моб: 0882 106422, 0896 705219 office@galbo-machinery.com

Многопоточни линии

Машини за алуминиеви опаковки

Това са нашите многопоточни заводи, проектирани за производство и пакетиране на алуминиеви опаковки. Както може да се види от приложената схема, ние създаваме високопризводителни заводи, започващи от 2/3/4 и повече преси, следвани от пакетиращи линии за множество опаковки.

Заводът е проектиран така, че да се извършва изброяване, купчетата да се захващат с хартиена лента и пакетират заедно плътно с термосвиваемо фолио. Благодарение на това, така пакетираните опаковки запазват подреждането си и гарантират най-сигурното пакетиране, както и най-компактното опаковане в кашони. Избягва се наличието на свободно пространство, с което се намаляват разходите за опаковане, съхранение и транспорт.
Заводът може да комплектован с довършителна линия за полуавтоматично или автоматично пакетиране и палетизиране.