02/ 8739755, 02/ 4683602, 02/ 4232871, моб: 0882 106422, 0896 705219 office@galbo-machinery.com

Пакетираща машина PM-B

Домакинска линия

Това е успешната линия за пренавиване и пакетиране на домакински ролки със средно висока проивзодителност, състояща се от високоскоростна пренавиваща машина (АС-Е) и електропневматична картонираща машина (ASA-P).
Тя може да бъде настроена да стартира с различен вид предварително форматирани кутии и може да достигне производителност до 25/30 запечатани в кутия ролки в минута.