02/ 8739755, 02/ 4683602, 02/ 4232871, моб: 0882 106422, 0896 705219 office@galbo-machinery.com

Пакетираща машина PM

Домакинска серия

Това е стандартна високопроизводителна версия, проектирана да произвежда и пакетира домакински ролки, стартирайки от предварително форматирани кутии (с или без нож).

Тази линия е съставена основно от високопроизводителна пребобинираща машина, автоматизирана машина за пакетиране в кутии (версия с възвратно-постъпателно движение) и завършва с полуавтоматична пакетираща в кашони и картонираща секция.
Механично производство до 40 пакетирани в кутии ролки в минута.
Универсалната линия РМ може да бъде интегрирана със секция за пакетиране на ролки с термосвиваемо фолио или поточно пакетираща секция. В поточната линия може да бъде добавена секция за автоматично увиване на кутии за множество еднослойни кутии или за мултипак опаковане с термосвиваемо фолио.